NIKO VARTIAINEN

University Lecturer

Työskentelen Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella lainsäädäntötutkimuksen yliopistonlehtorina. Sekä tutkimus- että opetustyössäni korostuu oikeustieteellisten kysymysten tutkiminen empiirisin ja taloustieteellisin menetelmin.  Koulutukseltani olen filosofian tohtori. Tutkimukseni ovat käsitelleet mm. lainvalmistelun laatua, lainsäädännön vaikutusarviointia sekä kuntasektoria eri näkökulmista. Syksyllä 2021 julkaistussa väitöskirjassani keskeisenä teemana on lainsäädännön vaikutusarviointi. Tarkemmin sanottuna toteutin väitöskirjassa jälkikäteisen vaikutusarvioinnin (ex post) lainsäätäjän kuntaiitoksille asettamien tavoitteiden toteutumisesta.

Contact info

Organization

Faculty of Social Sciences and Business Studies, Law School

Email

niko.vartiainen@uef.fi

Phone

+358 50 410 9430

Research groups - UEF

Links

Publications

Files