NIKO VARTIAINEN

University Teacher

Työskentelen Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella lainsäädäntötutkimuksen yliopisto-opettajana. Sekä tutkimus- että opetustyössäni korostuu oikeustieteellisten kysymysten tutkiminen empiirisin ja taloustieteellisin menetelmin. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena kansantaloustiede. Filosofian tohtorin tutkintoon oikeuttava väitöskirjatyö on tällä hetkellä (maaliskuu 2021) esitarkastuksessa. Keskeisenä teemana väitöskirjassa on lainsäädännön vaikutusarviointi. Tarkemmin ilmaistuna väitöskirjatyö keskittyy kuntaliitosten vaikutusten analysoimiseen ja erityisesti kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (PARAS-hanke) jälkikäteiseen arviointiin. Muilta osin tutkimukseni ovat käsitelleet mm. lainvalmistelua,  lakien täytäntöönpanon ja valvonnan toimivuutta sekä kuntasektoria eri näkökulmista.

Contact info

Organization

Faculty of Social Sciences and Business Studies, Law School

Email

niko.vartiainen@uef.fi

Phone

+358 50 410 9430

Research groups

Publications

Files