Refine your search

Niko  Vartiainen

Niko Vartiainen

University Lecturer

Law School, Faculty of Social Sciences and Business Studies

niko.vartiainen@uef.fi | +358 50 410 9430

0504109430
050 4109430
050 410 9430
+358 50 410 9430
+35850 410 9430
050 4109 430
+358 50 4109 430
+35850 4109 430
+358 50 4109430
+35850 4109430
+358504109430

Työskentelen Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella lainsäädäntötutkimuksen yliopistonlehtorina. Sekä tutkimus- että opetustyössäni korostuu oikeustieteellisten kysymysten tutkiminen empiirisin ja taloustieteellisin menetelmin.  Koulutukseltani olen filosofian tohtori. Tutkimukseni ovat käsitelleet mm. lainvalmistelun laatua, lainsäädännön vaikutusarviointia sekä kuntasektoria eri näkökulmista. Syksyllä 2021 julkaistussa väitöskirjassani keskeisenä teemana on lainsäädännön vaikutusarviointi. Tarkemmin sanottuna toteutin väitöskirjassa jälkikäteisen vaikutusarvioinnin (ex post) lainsäätäjän kuntaiitoksille asettamien tavoitteiden toteutumisesta.

Publications

30 items