AHMED MOHAMED

Nuorempi tutkija

Tutkimme ilmansaasteiden vaikutusta ihmisen immuunijärjestelmän solujen toimintaan sekä terveillä yksilöillä että Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla. Tavoitteena on tutkia kuinka ilmansaasteet vaikuttavat immuunisolujen ominaisuuksiin sekä piirteisiin. Tarkoituksena on hyödyntää löydöksiä uusien biomarkkereiden tutkimisessa, sekä tutkia ilmansaasteiden ja Alzheimerin taudin välisiä molekulaarisia mekanismeja. Tutkimus koostuu immuunijärjestelmän solujen transkriptomin ja epigenomin tutkimuksesta koko solupopulaation sekä yksisolupopulaation tasolla käyttämällä in vitro- sekä in vivo-malleja. Varmistamme saadut tulokset toiminnallisilla kokeilla.

Tämä tutkimus kuuluu Alzheimer disease and Air pollution (ADAIR) -projektiin, joka on osa EU:n yhteisohjelmaa – Neurodegenerative Disease Research (JPND)-projektia. Tavoitteenamme on selvittää, miten ilmansaasteet vaikuttavat ihmisen immuunijärjestelmän soluihin ja mitä riskejä ilmansaasteet aiheuttavat ihmisten terveydelle.

Yhteystiedot

Organisaatio

Terveystieteiden tiedekunta, A. I. Virtanen -instituutti

Sähköposti

ahmed.mohamed@uef.fi

Puhelin

044 919 8598

Tutkimusryhmät - UEF