ALEKSI HEINILä

Yliopistonlehtori

Ympäristöoikeuden yliopistonlehtori Aleksi Heinilä on väitellyt vuonna 2017 tutkimuksella "Oikeus rakentaa. Tutkimus suunnittelutarve- ja poikkeamispäätöksenteosta maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmässä". Heinilä on työskennellyt pitkään valtionhallinnossa ympäristöoikeuden asiantuntijana. Opetustehtävien ohella Heinilä työskentelee Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman CORE-tutkimuskonsortion oikeudellisessa osahankkeessa, jossa tutkitaan yhteistoiminnallisen ympäristösuunnittelun- ja päätöksenteon oikeudellisia edellytyksiä. Lisäksi hän toimii Suomen Akatemian rahoittamassa TRANAPLAN-tutkimuskonsortiossa (2020-2024). Hankkeessa analysoidaan maankäytön suunnittelua yhdistäen suunnitteluteoreettisia ja oikeustieteellisiä lähestymistapoja.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

aleksi.heinila@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Opetustehtävät

5311707 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus

5311915 Väitöskirja-analyysi

5311900 Pro Gradu -tutkielma ja seminaari, ympäristöoikeus

5311915 Ympäristöoikeuden yleiset opit (vain luento)

Tutkimusryhmät ja -projektit

Demokraattisen suunnittelun muuttuvat anatomiat: Suunnitteluteoreettisia ja oikeustieteellisiä näkökulmia joustavaan sääntelyyn suomalaista maankäytön suunnittelua ohjaavassa lainsäädännössä (TRANAPLAN, 2020-2024)

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisen esiselvitys (Ympäristöministeriö, 2022)

Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa, CORE (2017-2021), www.collaboration.fi

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut