Tarkenna hakuasi

Alina  Kuusisto

Alina Kuusisto

Tutkijatohtori

Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

alina.kuusisto@uef.fi

Työskentelen tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa Karjalan tutkimuslaitoksella. Väittelin vuonna 2017 Suomen historian alalta. Väitöskirjani käsitteli Joensuun korkeakoulun politisoitumista 1970-luvulla aikalaiskeskustelun ja muistitiedon valossa. Olen kiinnostunut etenkin alueellisuuteen, koulutukseen ja kulttuuriin liittyvistä kysymyksistä. Tutkin muun muassa koulutuksen ja maatalouden historiaa, suomalaista ja eurooppalaista raja-alueyhteistyötä sekä 1800- ja 1900-lukujen Pohjois-Karjalan ja Itä-Suomen paikallis- ja kaupunkihistoriaa. Viimeisimmät kaupunkihistoriahankkeeni ovat Joensuun ja Nurmeksen kaupunkihistoriat, joissa olen mukana tutkimusryhmän osana.

Olen tutkimustyössäni hyödyntänyt etenkin haastattelu- ja diskursiivisia menetelmiä. Viime aikoina kiinnostukseni on suuntautunut myös käsitehistoriallisiin näkökulmiin, joita olen soveltanut aluehistoriallisessa tutkimuksessa. Opetan muistitietotutkimuksen, haastattelukäytäntöjen ja diskurssianalyysin perusteita historiantutkimuksen laadullisten menetelmien kurssilla. Olen Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen hallituksen pitkäaikainen jäsen ja rahastonhoitaja sekä Kasvatus & Aika -lehden toimituskunnan jäsen.

Julkaisut

98/98 kappaletta