ANNA-LEENA LAITINEN

Opetuskoordinaattori

Yleislääketiede ja terveyskeskusopetus.

Lääketieteen 4. ja 5. vuosikurssin vuosikurssikoordinaattori ja hops -ohjaaja.


Yhteystiedot

Organisaatio

Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Avainsanat