ANNA LAAKKONEN

Nuorempi tutkija

Teen historian alan väitöskirjaa suomenkielisestä lehdistöretoriikasta 1920- ja 1930-lukujen Neuvosto-Karjalassa. Keskeisimpänä lähdeaineistonani on Neuvosto-Karjalan pääkaupungissa Petroskoissa julkaistu suomalaisten emigranttien toimittama Punainen Karjala -sanomalehti, joka ilmestyi vuosina 1920-1937. Tutkin diskurssianalyysin keinoin erityisesti sitä, minkälaista viholliskuvaa Punainen Karjala -lehdessä rakennettiin niin sanottua valkoista Suomea vastaan ja toisaalta sitä, minkälaista identiteettiä Neuvosto-Karjalan suomalaisille pyrittiin rakentamaan lehdistöretoriikan avulla.

Tutkimukseni tuo uutta tietoa suomenkielisen lehdistön toiminnasta ja suomalaisten toimittajien kohtaloista Neuvostoliitossa 1920- ja 1930-luvuilla.  Suomenkielisen neuvostolehdistön toimintaa taustoittavat erityisesti Venäjän valtion sosiaalipoliittisen historian arkistoon sisältyvän Suomen Kommunistisen Puolueen ja Kustaa Vilkunan Äänislinnan arkistoon sisältyvän Kustannusyhtiö Kirjan aineistot.

Yhteystiedot

Organisaatio

-

Sähköposti

annalaa@student.uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Linkit