Tarkenna hakuasi

Anna  Mäki-Petäjä-Leinonen

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

Professori

Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

anna.maki-petaja-leinonen@uef.fi

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen on vanhuusoikeuden professori. Häntä kiinnostavat ikäihmisiä erityisesti koskettavat oikeudelliset kysymykset niin yksityisoikeuden kuin sosiaali- ja lääkintäoikeuden näkökulmista.
Mäki-Petäjä-Leinonen väitteli dementoituvan henkilön oikeudellisesta asemasta Helsingin yliopistossa vuonna 2003. Hänen toinen monografiansa ”Ikääntymisen ennakointi – Vanhuuteen varautumisen keinot” julkaistiin vuonna 2013. Syksyllä 2017 julkaistiin Mäki-Petäjä-Leinosen ja Anja Karvonen–Kälkäjän oppikirjaksi tarkoittama teos ”Vanhuusoikeuden perusteet”.
Mäki-Petäjä-Leinonen on mukana useissa eri tutkimushankkeissa. Hän toimii osakonsortion johtajana kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden erityiskysymyksiä (MCI@work). Lisäksi hän toimii osakonsortion johtajana kansallisessa tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan ikäihmisten kotisaattohoitoa (MeRela). Itä-Suomen yliopistossa Mäki-Petäjä-Leinonen johtaa Neuroetiikka ja oikeudet -tutkimusryhmää, joka on osa yliopiston monitieteistä Neurotieteiden tutkimusyhteisöä.
Mäki-Petäjä-Leinonen opettaa vanhuus- ja edunvalvontaoikeutta sekä toimii opettajana sosiaalioikeuden klinikkatoiminta -kurssilla. Hän on perheoikeuden dosentti Helsingin yliopistossa ja vanhuusoikeuden dosentti Lapin yliopistossa.

Julkaisut

80/80 kappaletta