ANNA MäKI-PETäJä-LEINONEN

Professori

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen (OTT, dosentti) on vanhuusoikeuden yliopistonlehtori. Häntä kiinnostavat ikäihmisiä erityisesti koskettavat oikeudelliset kysymykset niin yksityisoikeuden kuin sosiaali- ja lääkintäoikeuden näkökulmista.
Mäki-Petäjä-Leinonen väitteli dementoituvan henkilön oikeudellisesta asemasta Helsingin yliopistossa vuonna 2003. Hänen toinen monografiansa ”Ikääntymisen ennakointi – Vanhuuteen varautumisen keinot” julkaistiin vuonna 2013. Syksyllä 2017 julkaistiin Mäki-Petäjä-Leinosen ja Anja Karvonen–Kälkäjän oppikirjaksi tarkoittama teos ”Vanhuusoikeuden perusteet".
Mäki-Petäjä-Leinonen toimii osakonsortion johtajana kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden erityiskysymyksiä (MCI@work). Lisäksi hän toimii osakonsortion johtajana kansallisessa tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan ikäihmisten kotisaattohoitoa (MeRela).
Mäki-Petäjä-Leinonen opettaa vanhuus- ja edunvalvontaoikeutta sekä toimii opettajana sosiaalioikeuden klinikkatoiminta -kurssilla. Hän on perheoikeuden dosentti Helsingin yliopistossa ja vanhuusoikeuden dosentti Lapin yliopistossa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

anna.maki-petaja-leinonen@uef.fi

Puhelin

-

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

PROJEKTIT - UEF

Julkaisut