Anna  Mustonen

Anna Mustonen

Väitöskirjatutkija

Ympäristöpolitiikan väitöskirjatutkija, YtM

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Historia- ja maantieteiden laitos

anna.mustonen@uef.fi | 050 410 8289

0504108289
050 4108289
050 410 8289
+358 50 410 8289
+35850 410 8289
050 4108 289
+358 50 4108 289
+35850 4108 289
+358 50 4108289
+35850 4108289
+358504108289

Anna Mustonen tutkii väitöskirjassaan alueellisen maankäytön suunnittelun sekä kansainvälisen ympäristöpolitiikan tavoitteiden välistä suhdetta. Tutkimuskohteena ovat erityisesti päätöksentekoprosessit ja niihin liittyvät diskurssit, riippuvuussuhteet ja osallisuus.

Vastuuopettaja Johdatus kestävän tulevaisuuden opintoihin A- ja B-osan kursseilla. Kurssit ovat avoimia kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille.

Hankejohtaja Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa Argumenta-hankkeessa Kestävyysmurroksen marginaalit.

Tiedettä yleistajuistavan Versus-verkkojulkaisun päätoimittaja

Julkaisut

3 kappaletta