ANNA MUSTONEN

Nuorempi tutkija

Ympäristöpolitiikka


Anna Mustonen tutkii väitöskirjassaan alueellisen maankäytön suunnittelun sekä kansainvälisen ympäristöpolitiikan tavoitteiden välistä suhdetta. Tutkimuskohteena ovat erityisesti päätöksentekoprosessit ja niihin liittyvät diskurssit, riippuvuussuhteet ja osallisuus.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Historia- ja maantieteiden laitos

Sähköposti

anna.mustonen@uef.fi

Puhelin

050 410 8289

Avainsanat

Opetustehtävät

Vastuuopettaja monitieteisten ympäristöopintojen sivuainekokonaisuuden aloitusopintojaksoilla, jotka ovat avoimia kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille:

Johdatus kestävän tulevaisuuden opintoihin, A osa

Johdatus kestävän tulevaisuuden opintoihin, B osa

Tutkimusryhmät - UEF