Tarkenna hakuasi

Annakaisa  Haapasalo

Annakaisa Haapasalo

Professori

Toimin molekulaarisen neurodegeneraation professorina ja tutkimusryhmän johtajana A.I. Virtanen -instituutissa, Itä-Suomen yliopistossa. Toimin myös Kansallisen Neurokeskuksen alueellisen Kuopio Brain and Mind-verkoston johtoryhmän puheenjohtaj...

A.I. Virtanen -instituutti, Terveystieteiden tiedekunta

annakaisa.haapasalo@uef.fi | 040 355 2768

Toimin molekulaarisen neurodegeneraation professorina ja tutkimusryhmän johtajana. Tutkimusmielenkiintoni kohdistuu erityisesti otsalohkodementiaan (FTD) liittyviin synapsien toimintahäiriöihin, mikrogliasolujen ja tulehduksen rooliin sekä muutoksiin proteiinien hajotusjärjestelmissä ja solujen energia-aineenvaihdunnassa. Lisäksi olen kiinnostunut FTD:n ja muiden varhain puhkeavien hermoston rappeumasairauksien biomarkkereista.  Tällä hetkellä toimin myös EU JPND-ohjelman rahoittaman SynaDeg-hankkeen (Pre-diagnostic early synaptic disturbances in neurodegenerative diseases) koordinaattorina. Lisäksi toimin Neurokeskus Suomen alueellisen Kuopio Brain & Mind -verkoston johtoryhmän puheenjohtajana.

Tutkimuksemme pyrkii tarjoamaan uusia näkökulmia geneettisen (erityisesti C9orf72-toistojaksomonistumaan liittyvään) ja sporadisen FTD:n molekyylitason tautimekanismeihin sekä tunnistamaan uusia kohteita biomarkkeri- ja lääkekehitykseen potilaiden hyväksi.

Annakaisa Haapasalo molekulaarisen neurodegeneraation professoriksi

https://www.uef.fi/fi/artikkeli/annakaisa-haapasalo-molekulaarisen-neurodegeneraation-professoriksi

https://www.uef.fi/fi/artikkeli/annakaisa-haapasalo-molekulaarisen-neurodegeneraation-professoriksi

Jane ja Aatos Erkon säätiöltä merkittävä tuki uusille muistisairauksien tutkimushankkeille

https://www.uef.fi/fi/artikkeli/jane-ja-aatos-erkon-saatiolta-merkittava-tuki-uusille-muistisairauksien-tutkimushankkeille

Itä-Suomen yliopiston otsalohkodementiatutkijoille arvostettu rahoitus Suomen Akatemialta ja EU:lta

https://www.uef.fi/fi/artikkeli/ita-suomen-yliopiston-otsalohkodementiatutkijoille-arvostettu-rahoitus-suomen-akatemialta-ja-eulta

Julkaisut

22/119 kappaletta