Tarkenna hakuasi

Anneli Hujala

Vieraileva tutkija

Sosiaali- ja terveysjohtamisen tutkimus

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

ritva.hujala@uef.fi

Olen sosiaali- ja terveysjohtamisen tutkija. Erityisesti olen kiinnostunut yhteistyön ja vuorovaikutuksen näkökulmista (sosiaali- ja terveyshallintotiede, sosiaalipsykologia).
Sote-integraatio ja siihen liittyvä monialainen yhteistyö (johtajat, työntekijät, paljon sote-palveluja tarvitsevat asiakkaat) ovat keskeisiä tutkimusaiheitani.

Julkaisut

80/80 kappaletta