ANSSI VAINIKKA

Professori

Evolutiivinen akvaattinen biologia


Tutkimme kalastuksen aiheuttamaa valintaa, vapaa-ajankalastuksen säätelymenetelmiä ja kalojen elinkierto- ja käyttäytymispiirteiden evoluutiota sekä linkitämme kalastoasioita perinteiseen limnologiaan ja akvaattiseen ekologiaan. Selvitämme hyvinvoinnin ja akvaattisten ekosysteemien monimuotoisuuden suhteita sekä keinoja parantaa vesiluonnon tilaa ja ihmisten vesiympäristöistä saamia hyvinvointihyötyjä.

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

Sähköposti

anssi.vainikka@uef.fi

Puhelin

050 569 5538

Avainsanat

Opetustehtävät

Kala- ja kalastusbiologian harjoitukset, Kandidaatintutkielma (biologia) , Mikroevoluutio ja käyttäytymisekologia, Populaatio- ja yhteisöekologian harjoituskurssi ja, Vesien ekologisen tilan arvioinnin lajintuntemus ja biologia

Yhteiskunnalliset tehtävät

Pohjois-Karjalan vesienhoidon yhteistyöryhmän jäsen

Tutkimusryhmät ja -projektit

Vapakalastuksella tietoa pienvesien kalakannoista, maa- ja metsätalousministeriö, 2o21

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Linkit

Julkaisut