ANTTI-JUSSI KOUVO

Yliopistonlehtori

VTT, dosentti (sosiologia), yhteiskuntatieteiden laitos


Olen yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella. Opetustoimintani keskiössä ovat tutkimusmenetelmät ja näistä etenkin tilastolliset sellaiset. Tutkimukseni keskittyy hyvinvointiin ja sosiaalisiin verkostoihin sen tuottamisessa. Olen tutkinut näitä aiheita muun muassa hyvinvointivaltion, naapurustojen ja heikommassa asemassa olevien ryhmien kontekstissa. Esimerkiksi tällä hetkellä meneillään olevassa Ikäihmisten naapurisuhteet-hankkeessa tarkastelemme naapuruussuhdeverkostojen roolia ikäihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiologia

Sähköposti

antti.kouvo@uef.fi

Puhelin

050 468 2258

Avainsanat

Opetustehtävät

 

Tällä hetkellä meneillään olevaa opetusta

Perustutkinto-opiskelijat

5524206         Hyvinvointia mahdollistavat ja estävät rakenteet  5 op

5524154          Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä, sivuaineopiskelijat, 5 op

5010102K       K: Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille,  3 op

5010104K       K: Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 1 , 5 Op

(5010108          Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 2, 2-5 op, myös jatko-opiskelijat)

5010106K        K: Tilastollisten menetelmien työpaja,  5 Op

 

Jatkuvan oppimisen keskus

AY5010102K  Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille, 3 op

 

Jatko-opiskelijat

5424104          K: Hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet: edellytykset, vajeet ja eriarvoisuus, 5 Op

5010107K        Tilastollisten menetelmien työpaja jatko-opiskelijoille, 5 Op

5010108          Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 2, 2-5 op

 

Luennointia tai opintojakson koordinointia myös täällä

5524011          Sosiaalinen kestävyys tutkimuskohteena, 5 Op

5524106          Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä, 5 op

5524001         Sosiaalitieteellisen tutkimuksen analysoiminen

 

Tulossa

2022 Basics in statistical methods for social scientists (englanninkielinen verkkokurssi), 3 op

 

Yhteiskunnalliset tehtävät

 

Finnish Journal of Social Research –lehden toimitusneuvoston jäsen

Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsen

Sosiologia-lehden toimitusneuvoston jäsen

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston neuvottelukunnan jäsen.

European Social Surveyn (ESS) Suomen tukiryhmän jäsen

Data Driven Research (UEF) – johtoryhmän jäsen

Tutkimusryhmät ja -projektit

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut