ANTTI-JUSSI KOUVO

Yliopistonlehtori

VTT, dosentti (sosiologia), yhteiskuntatieteiden laitos

Olen yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella. Opetustoimintani keskiössä ovat tutkimusmenetelmät ja näistä etenkin tilastolliset sellaiset. Tutkimukseni keskittyy hyvinvointiin ja sosiaalisiin verkostoihin sen tuottamisessa. Olen tutkinut näitä aiheita muun muassa hyvinvointivaltion, naapurustojen ja heikommassa asemassa olevien ryhmien kontekstissa. Esimerkiksi tällä hetkellä meneillään olevassa Ikäihmisten naapurisuhteet-hankkeessa tarkastelemme naapuruussuhdeverkostojen roolia ikäihmisten hyvinvoinnin kannalta. Tällä hetkellä toimin myös Kuopion hyvinvointitutkimuskeskuksen (KWRC) johtajana.

Tulossa olevia julkaisuja:

Kouvo, Antti & Saari, Juho (tulossa 2021) Vankien luottamussuhteet. Teoksessa S. Kainulainen & J. Saari (toim.) Suomalainen vanki. Arjen rakenteet ja elämänlaatu vankilassa. Tampere: Vastapaino.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiologia

Sähköposti

antti.kouvo@uef.fi

Puhelin

050 468 2258

Avainsanat

Julkaisut

Tutkimusryhmät ja -projektit

Kuopion hyvinvointitutkimuskeskus (KWRC)
Ikääntyvän kaupunkilaisen naapuriverkostot - projekti

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

Linkit

Tutkimusryhmät