ANTTI BELINSKIJ

Professori

Ympäristöoikeuden, erityisesti vesioikeuden professori


Johdan professori Niko Soinisen kanssa Vesi- ja ympäristöohjauksen oikeus -tutkimusryhmää. Tutkimukseni keskittyy veden ja muiden luonnonvarojen kestävään käyttöön ja suojeluun kansallisessa, EU:n ja kansainvälisessä oikeudessa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

antti.belinskij@uef.fi

Puhelin

046 920 9189

Avainsanat

Opetustehtävät

Kansainvälisen vesioikeuden kurssi, osallistuminen oikeustieteiden laitoksen muuhun opetukseen.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n puheenjohtaja

Tutkimusryhmät ja -projektit

Vesi- ja ympäristöohjauksen oikeus -tutkimusryhmä

Center for Climate Change, Energy and Environmental Law (CCEEL)

Vesivarojen kestävä yhteiskäyttö (WATER) -tutkimusyhteisö

Hankkeita:

 • Strategisen tutkimuksen neuvosto
  • 2035Legitimacy, työpaketin Ilmastokansalaisuus ja oikeudelliset vaikuttamismahdollisuudet johtaja, 2020–2023 (hankesivu)
  • Winland, oikeudellisen osan johtaja, 2016–2019 (hankesivu)
 • Suomen Akatemia
  • SusHydro, vesivoiman kestävä sääntely, hankkeen johtaja, 2020–2024 (hankesivu)
 • Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
  • ILU, Ilmastovaikutukset ja ympäristölupamenettely, oikeudellisen osan johtaja, 2020–2021 (hankesivu)
  • VESIMALLIT, Uusien hankkeiden vaikutusten arviointi suhteessa vesien- ja merenhoidon tilatavoitteisiin – työkalujen nykytila ja kehittämistarpeet, oikeudellisen osahankkeen johtaja 2021 (hankesivu)
  • Vesivastuu2030, Vesivastuullinen Suomi 2030 – parhaat käytänteet, ohjauskeinot ja toimintamallit, oikeudellisen osahankkeen johtaja, 2020–2021 (hankesivu)
  • Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen (VesiPoke), hankkeen johtaja, 2017–2018 (hankesivu)
 • Ministeriöt
  • LupaMuutos: Ympäristöllisten lupien muutettavuus, hankkeen johtaja, 2018–2019 (raportti)
 • ELY-keskukset
  • VesiSopimus, Oikeudellinen selvitys koskien vesivoimalaitosten ja valtion vesitaloushankkeiden lupien ja sopimusten tarkistamista, hankkeen johtaja, 2021
 • UNECE
  • Water Allocation Handbook, hankkeen johtaja, 2019–2020 (julkaisu)

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut