ANTTI BELINSKIJ

Professori

Ympäristöoikeuden, erityisesti vesioikeuden professori


Johdan professori Niko Soinisen kanssa Vesi- ja ympäristöohjauksen oikeus -tutkimusryhmää. Tutkimukseni keskittyy veden ja muiden luonnonvarojen kestävään käyttöön ja suojeluun kansallisessa, EU:n ja kansainvälisessä oikeudessa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

antti.belinskij@uef.fi

Puhelin

046 920 9189

Avainsanat

Opetustehtävät

Kansainvälisen vesioikeuden kurssi, osallistuminen oikeustieteiden laitoksen muuhun opetukseen.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n puheenjohtaja

Tutkimusryhmät ja -projektit

Vesi- ja ympäristöohjauksen oikeus -tutkimusryhmä

Center for Climate Change, Energy and Environmental Law (CCEEL)

Vesivarojen kestävä yhteiskäyttö (WATER) -tutkimusyhteisö

Projekteja:

  • Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Winland-hankkeen oikeudellisen osan johtaja, 2016–2019, sekä 2035 Legitimacy2035-hankkeen työpaketin johtaja, 2020–2023.
  • Suomen Akatemian rahoittaman, vesivoiman kestävää sääntelyä tarkastelevan SusHydro-hankkeen johtaja, 2020–2024.
  • Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittaman Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen -hankkeen johtaja, 2017–2018.
  • Ministeriöiden rahoittaman ympäristöllisten lupien muutettavuus -hankkeen johtaja, 2018–2019.
  • UNECE Water Allocation Handbook -hankkeen johtaja, 2019–2020.

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Julkaisut