Tarkenna hakuasi

Anu  Lainio

Anu Lainio

Apurahatutkija

FT

anu.lainio@uef.fi

Työskentelen tutkijatohtorina Koneen Säätiön rahoittamassa tutkimusprojektissa Utopioita ruokajonosta: Aineellisen avun toisenlaiset tulevaisuudet. Tutkimme ruoka-avun parissa nyt ja tulevaisuudessa toimivien tahojen sekä ruoka-apua tarvitsevien ihmisten utopioita.

Olen väitellyt filosofian tohtoriksi Surreyn yliopistosta vuonna 2023 koulutussosiologian alalta. Tein väitöskirjani osana ERC-rahoitteista Eurostudents projektia, jossa vertailtiin eri toimijoiden käsityksiä eurooppalaisista korkeakouluopiskelijoista kuudessa eri maassa. Väitöskirjassani ’Discursive Politics of Studentship: Representation of Higher Education Students in the News Media Across Europe’ tutkin opiskelijarepresentaatioita sanomalehdissä Tanskassa, Englannissa, Saksassa, Irlannissa, Puolassa ja Espanjassa.

Tutkimusintresseihini kuuluvat monenlaiset korkeakoulutukseen liittyvät teemat kuten opiskelijoiden identiteetit ja diskursiiviset identiteetinmuodostuskäytännöt, korkeakoulutuksen markkinaistuminen, korkeakoulutuksen oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset, mediatutkimus sekä vertaileva ja kansainvälinen korkeakoulututkimus. Tällä hetkellä tutkin opiskelijoiden ruoka-apuun liittyyviä utopioita sekä opiskelijoiden poliittista mielikuvitusta ja toimijuutta muuttuvassa hyvinvointiyhteiskunnassa.

Julkaisut

1/1 kappaletta