ARI HAARANEN

Yliopistonlehtori

Yliopistonlehtori, Hoitotieteen HOPS-ohjaaja, TtT, AmO

Opintohallinto , hoitotieteen valintakoekoordinaattori


Yhteystiedot

Organisaatio

Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos

Sähköposti

ari.haaranen@uef.fi

Puhelin

040 355 2621

Avainsanat

Opetustehtävät

Opetustehtävät: Hoitotieteen opintojen suunnittelu ja HOPS, Hoitotieteen historia- ja tietoperusta, Hoitotieteen didaktiset ja pedagogiset lähtökohdat ja ratkaisut, Digipedagogiikan perusteet osana opetusta ja ohjausta, Terveysalan opettajan laaja-alainen asiantuntijuus -projektiharjoittelu

Yhteiskunnalliset tehtävät

Hankkeet: Sosiaali- ja terveysalan ammattien välisen koulutuksen asiantuntijakeskus Pohjois-Savossa – SOKK, vuosina 2020-2022

Tutkimusryhmät ja -projektit

Lapsiperheiden terveyden edistäminen, laadullinen tutkimus

Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Liettuassa -tutkimushankeyhteistyö:
Tässä tutkimushankeyhteistyössä hyödynnetään Työhyvinvointi-indeksikyselyä (Saaranen ym. 2007, 2015) kehitettäessä peruskoulun henkilöstön työhyvinvointia Liettuassa.

PROJEKTIT - UEF

Linkit

Julkaisut