ARI LAURéN

Apulaisprofessori

Metsäekosysteemimallintaminen

Tutkimusalat:
1) Hydrologia, ravinnekierrot metsän kasvu ojitetuilla turvemailla,
2) Valuma-alueiden ravinnevirtojen mallinus
3) Metsätalouden vesistövaikutukset ja uudet menetelmät niiden torjuntaan
4) Biohiilen käyttö veden puhdistuksessa

Google Scholar profile:
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Wu9xJ1AAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Yhteystiedot

Huoneen tiedot

Joensuu Borealis 286

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Metsätieteiden osasto

Sähköposti

ari.lauren@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Julkaisut

Opetustehtävät

Forest ecosystem modelling, concepts and applications (3513170 A,B,C )
Forest soil hydrology (3513169 A,B)

Tutkimusryhmät ja -projektit

Metaani maan huokosten, juurten ja puiden muodostamassa verkossa: Lisäulottuvuuksia
kasvihuonekaasututkimukseen , Suomen Akatemia 2019-2023
Biohiili, kiertotalous ja metsätalouden vesistöhaittojen torjunta, Marjatta ja Eino Kollin säätiö 2018-2020