Tarkenna hakuasi

Ari  Laurén

Ari Laurén

Professori

Metsäekosysteemimallintaminen

Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

ari.lauren@uef.fi | 050 452 4685

Tutkimusalat:
1) Hydrologia, ravinnekierrot metsän kasvu ojitetuilla turvemailla,
2) Valuma-alueiden ravinnevirtojen mallinus
3) Metsätalouden vesistövaikutukset ja uudet menetelmät niiden torjuntaan
4) Biohiilen käyttö veden puhdistuksessa

Google Scholar profile:
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Wu9xJ1AAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Julkaisut

49/49 kappaletta