ARI LAURéN

Professori

Metsäekosysteemimallintaminen


Tutkimusalat:
1) Hydrologia, ravinnekierrot metsän kasvu ojitetuilla turvemailla,
2) Valuma-alueiden ravinnevirtojen mallinus
3) Metsätalouden vesistövaikutukset ja uudet menetelmät niiden torjuntaan
4) Biohiilen käyttö veden puhdistuksessa

Google Scholar profile:
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Wu9xJ1AAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Metsätieteiden osasto

Sähköposti

ari.lauren@uef.fi

Puhelin

050 452 4685

Avainsanat

Opetustehtävät

Forest ecosystem modelling, concepts and applications (3513170 A,B,C )
Forest soil hydrology (3513169 A,B)

Tutkimusryhmät ja -projektit

+ Metaani maan huokosten, juurten ja puiden muodostamassa verkossa: Lisäulottuvuuksia kasvihuonekaasututkimukseen , Suomen Akatemia 2019-2023
– Konsortion PI

+ Puuhakekasojen itselämpenemisen hyödyntäminen hakkeen kuivauksessa ja laadunhallinnassa – HAIKU 2020-2022, EAKR, Business Finland
– Hankkeen PI

+ Biohiili, kiertotalous ja metsätalouden vesistöhaittojen torjunta, Marjatta ja Eino Kollin säätiö 2018-2021
– Väitöskirjan ohjaaja, matemaattinen mallinnus

+ Biohiili- uusi vesiensuojelumenetelmä happamille sulfaattimaille, Maa- ja vesitekniikan tuki 2020-2021
– Väitöskirjan ohjaaja, matemaattinen mallinnus

+ Suosimulaattori: uusi työkalu suometsätalouden puuntuotannon optimointiin ja ympäristöhaittojen minimointiin, Tutkimusyhteistyö Itä-Suomen yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston kanssa, 2018 ->
– PI, ohjelman pääkehittäjä

+ Uusia simulointimalleja trooppisten soiden ennallistamiseen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja kasvintuotannon optimointiin, Tutkimusyhteistyö Itä-Suomen yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Winrock Internationalin kanssa, 2018 ->
– PI, ohjelman pääkehittäjä

Tutkimusryhmät - UEF

PROJEKTIT - UEF

Julkaisut