ARI LEHTINEN

Professori

Opetus- ja tutkimustyössäni olen keskittynyt luontopolitiikan kysymyksiin paikallisina ja planetaarisina haasteina. Maantieteilijänä olen osallistunut yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen edistämiseen.


Luontopoliittinen tutkimustyöni on kohdistunut pääosin Arktisen ja boreaalisen alueen kehityshaasteisiin, joita olen tarkastellut paikallisina/alueellisina ja ylirajaisina/planetaarisina kysymyksinä. Omana erityisenä kohteenani on ollut Joensuun kaupunkisuunnittelu, erityisesti siinä piilevät mahdollisuudet kestävään kaupunkikehittämiseen. Tutkimustyössäni olen varioinut ja kehitellyt 'ympäristötoimintatutkimuksen' menetelmiä: maantieteilijänä suosin ajankohtaisia aiheita sekä tutkimuspohjaista yhteiskunnallista osallistumista ja vaikuttamista. Opetustehtävissäni planetaariset ympäristö- ja kehityshaasteet ovat läpikäyvästi läsnä.

Yhteystiedot

Organisaatio

Historia- ja maantieteiden laitos, Maantiede

Sähköposti

ari.lehtinen@uef.fi

Puhelin

050 372 8373

Avainsanat

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut