Tarkenna hakuasi

Ari  Lehtinen

Ari Lehtinen

Professori

Opetus- ja tutkimustyössäni olen keskittynyt luontopolitiikan kysymyksiin paikallisina ja planetaarisina haasteina. Maantieteilijänä olen osallistunut yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen edistämiseen.

Historia- ja maantieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

ari.lehtinen@uef.fi | 050 372 8373

0503728373
050 3728373
050 372 8373
+358 50 372 8373
+35850 372 8373
050 3728 373
+358 50 3728 373
+35850 3728 373
+358 50 3728373
+35850 3728373
+358503728373

Luontopoliittinen tutkimustyöni on kohdistunut pääosin Arktisen ja boreaalisen alueen kehityshaasteisiin, joita olen tarkastellut paikallisina/alueellisina ja ylirajaisina/planetaarisina kysymyksinä. Omana erityisenä kohteenani on ollut Joensuun kaupunkisuunnittelu, erityisesti siinä piilevät mahdollisuudet kestävään kaupunkikehittämiseen. Tutkimustyössäni olen varioinut ja kehitellyt ’ympäristötoimintatutkimuksen’ menetelmiä: maantieteilijänä suosin ajankohtaisia aiheita sekä tutkimuspohjaista yhteiskunnallista osallistumista ja vaikuttamista. Opetustehtävissäni planetaariset ympäristö- ja kehityshaasteet ovat läpikäyvästi läsnä.

Julkaisut

140 kappaletta