ARI PAPPINEN

Professori

Opetus- ja tutkimusalana ovat metsien terveys sekä teollinen metsäbiotekniikka ja biojalostus. Metsien terveyden osalta keskeisiä aiheita ovat metsäpuiden epigeneettinen sopeutuminen ympäristön häiriöihin ja ilmastonmuutokseen sekä biodiversiteetin käyttö ja hoito. Erityisenä tutkimuskohteena on metsien biodiversiteettikohteiden sekä lyhytkiertopuuviljelmien kykeminen hiilikkompensaatiomarkkinoille. Teollisen metsäbiotekniikan ja biojalostuksen tutkimuksen keskiössä ovat hiilineutraalien biopohjaisten tuotteiden ja materiaalien tuotannon prosessimallinnus ja tuotannon hiilijalanjäljen sekä tuotteiden elinkaaren laskenta (Scope1, 2 ja 3 sekä LCA).

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Metsätieteiden osasto

Sähköposti

ari.pappinen@uef.fi

Puhelin

050 438 2527

Tutkimusryhmät ja -projektit

Black Green – Pohjois-Karjalan biohiiliohjelma

Advanced Forest Nursery

Utilization of Industrial Side Streams

Lyhytkiertopuiden hyödyntäminen biojalostuksen arvoketjuissa

Nappaa hiilestä kiinni: Suonpohjien hiilineutraali uusiokäyttö

Epigenetic regulation of adaptive responses of forest tree species to the environmental disturbances

 

Tutkimusryhmät - UEF

PROJEKTIT - UEF

Julkaisut