ARI VOUTILAINEN

Datamanageri

Datamanagerin tehtäviä ovat suurten tutkimus- ja rekisterisaineistojen hallinta, tietosuojasta huolehtiminen, osallistuminen tieteellisten artikkelien kirjoittamiseen ja opinnäytetöiden ohjaukseen, biostatistiikan opetus sekä tilastoneuvonta.

Yhteystiedot

Organisaatio

Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Sähköposti

ari.voutilainen@uef.fi

Puhelin

040 355 2826

Linkit

Julkaisut