ARJA HäGGMAN-LAITILA

Professori

Professori (hoitotyön johtaminen), ylihoitaja (sivutehtävä) Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala


Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunnan jäsen

Yhteystiedot

Organisaatio

Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos

Sähköposti

arja.haggman-laitila@uef.fi

Puhelin

040 355 2749

Opetustehtävät

Hoitotyön johtamisen ja näyttöön perustuvan toiminnan aineopinnot

 

Yhteiskunnalliset tehtävät

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen 2017-2021

Pro Terveys -lehden päätoimittaja 2014-2018

Ylihoitajan sivutehtävä Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala vuodesta 2013 alkaen

Tutkimusryhmät ja -projektit

Vaikuttavuutta sotepalveluihin uudistuvalla johtamisella – koulutushanke hoitotyön johtajille, rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja toteutus yhteistyössä Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Åbo Akademin hoitotieteen opetusta antavien yksiköiden kanssa, 2019-2021

Etänä Enemmän – sotetyö uudistuu -hanke, ESR:n rahoittama ja Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoima, toteutus yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja sote-alan työelämätoimijoiden kanssa. 2019-2020

Vetovoimaisen ja vaikuttavan asiakas- ja potilastyön johtaminen hoitotyössä, yhteistyössä sote-alan työelämätoimijoiden kanssa, 2014-

Jälkihuollossa olevien nuorten palvelutarpeet ja osallisuus, VTR:n ja Helsingin kaupungin rahoittama, yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kanssa, 2015-

PROJEKTIT - UEF

Julkaisut