ATTE ESKELINEN

Nuorempi tutkija

Nuorempi tutkija (Luonnontieteen, teknologian ja laskennan tohtoriohjelma – SCITECO)


Väitöskirjatyössäni kehitän uudenlaista algoritmia nivelrikon etenemisen ennustamiseen. Algoritmissa huomioidaan sekä nivelruston tulehtuminen että muutokset kudoksen biomekaniikassa kuormittamisen aikana. Algoritmin kalibrointi ja validointi tehdään kokeellisia löydöksiä hyödyntäen. Tutkimuksessani käytän COMSOL Multiphysics ja Abaqus -elementtimenetelmäohjelmistoja.