Tarkenna hakuasi

Aurora A. Fifield

Opetusavustaja

Opetuksen kehittäminen ja avustavat tehtävät

Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

aurora.fifield@uef.fi | 050 467 4035

0504674035
050 4674035
050 467 4035
+358 50 467 4035
+35850 467 4035
050 4674 035
+358 50 4674 035
+35850 4674 035
+358 50 4674035
+35850 4674035
+358504674035

Henkilökunnan ja opiskelijoiden viestintä ja yhteistyö. Keskityn erityisesti ensimmäisen vuoden opintojen kehittämiseen. Tavoitteeni on edistää kokonaiskuvan muodostumista oikeustieteestä ja opiskelusta, opiskelijoiden välistä dialogia ja työelämälähtöistä oikeustieteen oppimista.