AURORA A. FIFIELD

Opetusavustaja

Opetuksen kehittäminen ja avustavat tehtävät


Henkilökunnan ja opiskelijoiden viestintä ja yhteistyö. Keskityn erityisesti ensimmäisen vuoden opintojen kehittämiseen. Tavoitteeni on edistää kokonaiskuvan muodostumista oikeustieteestä ja opiskelusta, opiskelijoiden välistä dialogia ja työelämälähtöistä oikeustieteen oppimista.

Yhteystiedot

Organisaatio

-

Sähköposti

aurora.fifield@uef.fi

Puhelin

-

Linkit