Catherine Hall

Nuorempi tutkija

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

catherine.hall@uef.fi