Tarkenna hakuasi

Damaskinos  Olkinuora

Damaskinos Olkinuora

Yliopistonlehtori

Työtehtäviini kuuluu systemaattisen teologian ja patristiikan perus-, aine- ja syventävien opintojen kurssien opettaminen sekä tutkimus. Lisäksi opetan liturgista kreikkaa ja jonkin verran myös ortodoksisen kirkkomusiikin oppiaineen kursseja.

Teologian osasto, Filosofinen tiedekunta

damaskinos.olkinuora@uef.fi | 050 572 5530

0505725530
050 5725530
050 572 5530
+358 50 572 5530
+35850 572 5530
050 5725 530
+358 50 5725 530
+35850 5725 530
+358 50 5725530
+35850 5725530
+358505725530

Opintotaustaltani olen muusikko, filologi (kreikan ja latinan kieli) sekä teologi. Siksi tutkimukseni keskittyy lähinnä keskibysanttilaisen kauden patristiseen aineistoon, erityisesti liturgisiin teksteihin (saarnoihin ja hymnografiaan) ja niiden esityskontekstiin jumalanpalveluksessa. Olen kiinnostunut myös ystävyyden teologiasta sekä uusien metodologioiden, kuten performanssiteorian, hyödyntämisestä patristisessa tutkimuksessa. Teen myös lähdetekstien käännöksiä lähinnä kreikasta suomen kielelle.

– Ylioppilastutkinto, 2004 (Ressun lukio, Helsinki)
– Bysanttilaisen musiikin diplomi, Thessalonikin keskuskonservatorio, 2008 (Kreikka)
– Teologian maisteri, Joensuun yliopisto, 2009 (pääaineena ortodoksinen kirkkomusiikki)
– Musiikin maisteri, Sibelius-Akatemia, 2012 (pääaineena musiikkikasvatus)
– Musiikkipedagogi (AMK), Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013 (pääaineena vanha musiikki)
– Teologian tohtori, Itä-Suomen yliopisto, 2015 (pääaineena systemaattinen teologia ja patristiikka)
– Filosofian maisteri, Helsingin yliopisto, 2017 (pääaineena kreikan kieli ja kirjallisuus)

Julkaisut

44 kappaletta