DAMASKINOS OLKINUORA

Yliopistonlehtori

Työtehtäviini kuuluu perus-, aine- ja syventävien opintojen kurssien opettaminen sekä tutkimus.


Opintotaustaltani olen muusikko, filologi (kreikan ja latinan kieli) sekä teologi. Siksi tutkimukseni keskittyy lähinnä keskibysanttilaisen kauden patristiseen aineistoon, erityisesti liturgisiin teksteihin (saarnoihin ja hymnografiaan) ja niiden esityskontekstiin jumalanpalveluksessa. Olen kiinnostunut myös ystävyyden teologiasta sekä uusien metodologioiden, kuten performanssiteorian, hyödyntämisestä patristisessa tutkimuksessa. Teen myös lähdetekstien käännöksiä lähinnä kreikasta suomen kielelle.

- Ylioppilastutkinto, 2004 (Ressun lukio, Helsinki)
- Bysanttilaisen musiikin diplomi, Thessalonikin keskuskonservatorio, 2008 (Kreikka)
- Teologian maisteri, Joensuun yliopisto, 2009 (pääaineena ortodoksinen kirkkomusiikki)
- Musiikin maisteri, Sibelius-Akatemia, 2012 (pääaineena musiikkikasvatus)
- Musiikkipedagogi (AMK), Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013 (pääaineena vanha musiikki)
- Teologian tohtori, Itä-Suomen yliopisto, 2015 (pääaineena systemaattinen teologia ja patristiikka)
- Filosofian maisteri, Helsingin yliopisto, 2017 (pääaineena kreikan kieli ja kirjallisuus)

Yhteystiedot

Organisaatio

Teologian osasto, Ortodoksinen teologia

Sähköposti

damaskinos.olkinuora@uef.fi

Puhelin

050 572 5530

Opetustehtävät

Olen opettanut systemaattista teologiaa ja patristiikkaa sekä kirkkomusiikkia (bysanttilainen laulu) ja liturgista kreikkaa Itä-Suomen yliopiston teologian osastolla tuntiopettajana vuodesta 2012 alkaen sekä päätoimisena vuodesta 2015 alkaen. Tätä ennen olen toiminut Ortodoksisen seminaarin kirkkomusiikin opettajana (2015).

Yhteiskunnalliset tehtävät

Olen Suomen bysanttilaisen musiikin seura ry:n puheenjohtaja sekä International Society for Orthodox Church Music -yhdistyksen varapuheenjohtaja. Olen myös Society for Oriental Liturgy -yhdistyksen jäsen.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Vuodesta 2018 alkaen olen ollut osa Regensburgin yliopiston Centre for Advanced Studies ”Beyond Canon” -tutkimusprojektia. Lukuvuonna 2019–2020 työskentelen päätoimisesti tutkijana kyseisessä projektissa.

Julkaisut