EERIKA FINELL

Professori

Sosiaalipsykologisen tutkimukseni ytimessä on kiinnostus ryhmien sisäisistä prosesseista ja siitä, miten ne muokkaavat ihmisten kokemuksia, heidän hyvinvointiaan, asenteitaan ja ryhmien välisiä suhteita. Analysoin näitä kysymyksiä kahdella alalla: i) monikulttuurinen konteksti ja kansallinen identiteetti sekä ii) ympäristöuhat. Tutkin näitä ilmiöitä ensisilmäyksellä hyvin arkisissa ja jokapäiväisissä konteksteissa (pienten lasten äitien kaverisuhteet leikkipuistoissa, kansallisiin symboleihin liittyvät pienet arjen muistot, lasten hyvinvointi ja arkikokemukset sisäilmaongelmaisissa koulurakennuksissa). Tällaisilla hitaasti etenevien arkipäivän ilmiöiden analyysillä on keskeinen rooli monien sosiaalipsykologisten lähestymistapojen ja alojen kehittämisessä ja sekä suuri käytännön merkitys.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden laitos

Sähköposti

eerika.finell@uef.fi

Puhelin

050 308 0368

Avainsanat

Tutkimusryhmät - UEF

PROJEKTIT - UEF

Tiedostot