Eerika  Finell

Eerika Finell

Professori

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden laitos

eerika.finell@uef.fi | 050 308 0368

0503080368
050 3080368
050 308 0368
+358 50 308 0368
+35850 308 0368
050 3080 368
+358 50 3080 368
+35850 3080 368
+358 50 3080368
+35850 3080368
+358503080368

Sosiaalipsykologisen tutkimukseni ytimessä on kiinnostus ryhmien sisäisistä prosesseista ja siitä, miten ne muokkaavat ihmisten kokemuksia, heidän hyvinvointiaan, asenteitaan ja ryhmien välisiä suhteita. Analysoin näitä kysymyksiä kahdella alalla: i) monikulttuurinen konteksti ja kansallinen identiteetti sekä ii) ympäristöuhat. Tutkin näitä ilmiöitä ensisilmäyksellä hyvin arkisissa ja jokapäiväisissä konteksteissa (pienten lasten äitien kaverisuhteet leikkipuistoissa, kansallisiin symboleihin liittyvät pienet arjen muistot, lasten hyvinvointi ja arkikokemukset sisäilmaongelmaisissa koulurakennuksissa). Tällaisilla hitaasti etenevien arkipäivän ilmiöiden analyysillä on keskeinen rooli monien sosiaalipsykologisten lähestymistapojen ja alojen kehittämisessä ja sekä suuri käytännön merkitys.

Julkaisut

15 kappaletta