Tarkenna hakuasi

Eeva-Stiina  Tuittila

Eeva-Stiina Tuittila

Osaston varajohtaja

Professori

Peat&Trees tutkimusryhmän johtaja

Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

eeva-stiina.tuittila@uef.fi | 050 442 4299

Suuri osa tutkimustyöstäni liittyy soiden monimuotoisuuteen, hiilivarastoon ja kasvihuonekaasuvirtoihin. Tutkin globaalimuutoksen (ilmastonmuutos, muuttuva metsätalous, ennallistaminen) vaikutusta suoekosysteemeihin. Olen myös kiinnostunut siitä, miten ihmisten muuttuva luontosuhde vaikuttaa ekosysteemeihin ja ihmisten hyvinvointiin.

Julkaisut

150/150 kappaletta