EEVA AROMAA

Projektitutkija

Työskentelen NEURO tutkimusyhteisössä koordinaattorina ja teen postdoc-tutkimusta Neuro-impakti ja innovaatio tutkimustiimissä. Tutkimusaiheitani ovat innovaatiotoiminta ja akateeminen yrittäjyys sosiaalisena prosessina. Olen opettanut laadullisia tutkimusmenetelmiä ja innovaatiojohtamisen tutkimusta. Olen työskennellyt tutkijana Työterveyslaitoksella ja kansainvälisessä teräskonsernissa HRD-tehtävissä.

Yhteystiedot

Organisaatio

Lääketieteen laitos, Biolääketiede

Sähköposti

eeva.aromaa@uef.fi

Puhelin

040 355 3983

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

Neurotieteen tutkimusyhteisö (NEURO RC), Neuro-impakti ja innovaatio tutkimustiimi

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut