ELINA HYTöNEN-NG

Apurahatutkija

Hytönen-Ng on etnomusikologi ja kulttuurintutkija, joka on erikoistunut etnografiseen tutkimukseen. Tutkimusaiheet ovat populaarimusiikintutkimus (erityisesti jazz), musiikkiin liittyvät huippukokemukset, muusikoiden työskentelyympäristöt, muusikoiden liikkuvuus, vastaanottokeskuksen äänellinen toimintaympäristö, äänimaisematutkimus, koulujen äänimaisema, äänen rooli shamanistisissa rituaalieissa sekä äänen merkitys ympäristösuhteen luomisessa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

Sähköposti

elina.hytonen-ng@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Julkaisut

Opetustehtävät

Syventävien opintojen seminaarien pitäminen ja etnomusikologian pro gradu -töiden ohjaaminen. Kahden väitöskirjan ohjaaminen.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Koulujen äänimaisema