ELINA IKONEN

Yliopisto-opettaja

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Vieraat kielet ja käännöstiede

Sähköposti

elina.ikonen@uef.fi

Puhelin

046 921 0288

Opetustehtävät

Kielioppi 1 (Grammatik 1), Kielioppi 2 (Grammatik 2), Lingvistinen tekstianalyysi (Lingvistisk textanalys), Kielihistoria (Språkhistoria), Sosiolingvistiikka (Sociolingvistik), Näkökulmia ruotsinkieliseen kirjallisuuteen (Perspektiv på svenskspråkig litteratur), Ruotsin kieliharjoittelu (Språkpraktik)

Tutkimusryhmät ja -projektit

Ruotsin kieli Joensuussa pormestari Nysténin aikana 1871-1901/Svenska språket i Joensuu under borgmästare Nysténs tid 1871-1901

Julkaisut