ELISA SILVENNOINEN

Yliopistonlehtori

Tutkimuksellisina kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti rikosprosessioikeus, lapsen oikeudet sekä rikoksen uhrin asema ja oikeudet. Teen sekä lainopillista tutkimusta että empiiristä oikeustutkimusta laadullisin menetelmin.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

elisa.silvennoinen@uef.fi

Puhelin

050 387 2507

Opetustehtävät

Opetusvastuulleni kuuluvat rikos- ja prosessioikeuden perusteet ja oikeuspsykologian perusopintoihin kuuluva uhrin asema ja oikeudet rikosprosessissa -opintojakso. Ohjaan ON/kandidaatin-tutkielmia, vastaan oikeustieteiden laitoksen työelämäkursseista sekä vastaan juristin viestintä- ja vuorovaikutustaidot -opintojaksosta. Lisäksi toimin tentaattorina Basic Concepts of Criminal Law ja Transnational Criminal Law -opintojaksoilla.

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut