Elisa  Silvennoinen

Elisa Silvennoinen

Yliopistonlehtori

Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

elisa.silvennoinen@uef.fi | 050 387 2507

0503872507
050 3872507
050 387 2507
+358 50 387 2507
+35850 387 2507
050 3872 507
+358 50 3872 507
+35850 3872 507
+358 50 3872507
+35850 3872507
+358503872507

Tutkimuksellisina kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti rikosprosessioikeus, lapsen oikeudet sekä rikoksen uhrin asema ja oikeudet. Teen sekä lainopillista tutkimusta että empiiristä oikeustutkimusta laadullisin menetelmin.

Julkaisut

20 kappaletta