Ella Koistinen

Amanuenssi

Amanuenssi, Opintopalvelut, Terveystieteiden tiedekunnan lähipalvelut
Vanhempainvapaalla. Sijaisena toimii Annika Karvonen (annika.karvonen@uef.fi).

Yliopistopalvelut, Opintopalvelut

ella.koistinen@uef.fi