Tarkenna hakuasi

Emmi  Salmivuori

Emmi Salmivuori

Väitöskirjatutkija

Väitöskirjatutkija / apurahatutkija (OLVI säätiö 12/2021-6/2022, Koneen Säätiö 7/2022 -> )

emmi.salmivuori@uef.fi

Toimin väitöskirjatutkijana Historia- ja maantieteiden laitoksella säätiörahoituksella 12/2021 alkaen. Samalla toimin hankekoordinaattorina Kestävyysmurroksen marginaalit -hankkeessa 1/2023 alkaen. Osallistun myös Jatkuvan oppimisen keskuksen Ajankohtainen luontopolitikka -kurssin sisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen 11/2023-2/2024.

Olen erityisen kiinnostunut maaseudun aluekehitykseen, maaseutuelinkeinoihin ja luonnonvarojen käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Väitöskirjatutkimukseni keskiössä on metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan mukautuminen laajempiin rakenteellisiin ja sosiaalisiin muutospaineisiin. Osana väitöskirjatyötä teen haastattelututkimusta, jossa tutkimuksen kohteena ovat metsänomistajien ja erilaisissa maaseutukonteksteissa toimivien pk-yritysten ja pienyrittäjien metsien käyttöön perustuvan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja sopeutumista ohjaavat tekijät.

Julkaisut

7/7 kappaletta