ERJA LAAKKONEN

Projektitutkija

Erja Laakkonen on kiinnostunut kansalaisliikkeistä ekosivistäjinä. Hän tutkii, kuinka kansalaisliikkeessä rakennetaan ekososialista sivistystä. Aiemmin hän on perehtynyt elämänkulkuun liittyviin kysymyksiin, ja väitöstutkimuksessaan hän keskittyi aikuisuuteen.Laakkonen toimii yliopistonlehtorina. Menetelmällisesti Laakkonen erikoistunut laadullisiin tutkimusmenetelmiin.