EVGENIYA KURVINEN

Yliopisto-opettaja

Työskentelen Oikeustieteiden laitoksella. Tutkijana olen kiinnostunut erityisesti henkilötietojen suojaan, tietosuojaan sekä viranomaisten asiakirjojen julkisuuteen ja salassapitoon liittyvistä kysymyksistä. Väitöskirjatutkimukseni aiheena on Suomen ja Venäjän viranomaisten välinen henkilötietojen vaihto. Väitöskirjatutkimukseni myötä olen perehtynyt Venäjän informaatiolainsäädäntöön. Oikeustieteiden tutkimuskentällä tutkimusalojani ovat informaatio- ja hallinto-oikeus sekä Venäjän oikeus.