Tarkenna hakuasi

Hanna Kettunen

Yliopisto-opettaja

Toimin käsityön yliopisto-opettajana Taitolalla, opettaen tekstiilityön ja teknisen työn sisältöjä monimateriaalisen käsityön pää- ja sivuaineopiskelijoille, luokan- sekä varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoille.

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

hanna.kettunen@uef.fi

Toimin käsityön yliopisto-opettajana Taitolalla, opettaen tekstiilityön ja teknisen työn sisältöjä monimateriaalisen käsityön pää- ja sivuaineopiskelijoille, luokan- sekä varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoille. Tutkimukselliset intressini ovat varhaiskasvatuksen, sekä esi- ja alkuopetuksen käsityössä.