Tarkenna hakuasi

Hanna  Lappalainen

Hanna Lappalainen

Professori

Suomen kieli, erityisesti puhekielen variaation tutkimus

Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

hanna.lappalainen@uef.fi | 050 470 8174

Asiantuntemukseni liittyy erityisesti puhutun suomen kielen vaihteluun ja muutoksen ja niitä koskeviin käsityksiin. Tutkimukseni käsittelevät puhekielen variaatiota ja muutosta, tilanteista vaihtelua, vaihtelun tehtäviä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, puhuttelua ja tervehdyksiä sekä puhekielen ilmiöihin liittyviä käsityksiä ja asenteita. Olen aiemmin johtanut mm. Miten puhutella? Puhuttelutapojen vaihtelu ja muutos -hanketta (20142018) sekä yhdessä prof. Pirkko Nuolijärven kanssa Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hanketta (2017–2020).

Olen toiminut Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professorina 1.8.2021 alkaen. Sitä ennen työskentelin Helsingin yliopiston suomen kielen yliopistonlehtorina. Aiemmat julkaisuni löytävät täältä.

Opetuksen osalta olen vastuussa murteisiin ja sosiolingvistiikkaan liittyvistä opintojaksoista sekä suomen kielen seminaarista ja Syventävien opintojen johdantokurssista. Ohjaan suomen kielen pro gradu -tutkielmia sekä sosiolingvistiikkaan ja uskonnolliseen kieleen liittyviä väitöskirjoja.

Toimin suomen kielen asiantuntijana Suomen Pipliaseuran koordinoimassa Vanhan testamentin käännös hankkeessa (VT2028) ja toimitan Murremyytin murtajat -podcastia yhdessä prof. Johanna Vaattovaaran kanssa.

Julkaisut

11/11 kappaletta