HANNA LAPPALAINEN

Professori

Suomen kieli, erityisesti puhekielen variaation tutkimus


Asiantuntemukseni liittyy erityisesti puhutun suomen kielen vaihteluun ja muutoksen ja niitä koskeviin käsityksiin. Tutkimukseni käsittelevät puhekielen variaatiota ja muutosta, tilanteista vaihtelua, vaihtelun tehtäviä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, puhuttelua ja tervehdyksiä sekä puhekielen ilmiöihin liittyviä käsityksiä ja asenteita. Olen aiemmin johtanut mm. Miten puhutella? Puhuttelutapojen vaihtelu ja muutos -hanketta (20142018) sekä yhdessä prof. Pirkko Nuolijärven kanssa Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hanketta (2017–2020).

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Sähköposti

hanna.lappalainen@uef.fi

Puhelin

050 470 8174

Avainsanat

Opetustehtävät

Vastuullani ovat seuraavat opintojaksot: Kenttätyökurssi, Nuorten kieli ja kielenkäyttö, Suomen kielen seminaari ja Syventävien opintojen johdantokurssi. Ohjaan suomen kielen pro gradu -tutkielmia sekä sosiolingvistiikkaan ja uskonnolliseen kieleen liittyviä väitöskirjoja.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Suomen kielen asiantuntija Suomen Pipliaseuran koordinoimassa Vanhan testamentin käännösryhmässä (VT2028)

Linkit

Julkaisut