HANNA LEHTIMäKI

Professori

Johtamisen professori, Innovaatiojohtaminen


Tutkimukseni käsittelee kestävää innovointia ja uudistamista strategisen johtamisen, johtajuuden, sidosryhmäteorian ja verkostoteorioiden näkökulmista. Meneillään olevat tutkimukset voi ryhmitellä kolmeen osa-alueeseen. Ensinnäkin olen kiinnostunut tulevaisuuden tekemisestä eli siitä, miten kerromme ja luomme merkityksiä toivotulle tulevaisuudelle ja miten todellisuuden tarinointi ohjaa tulevaisuuden tekemistä. Toiseksi olen kiinnostunut humanistisesta näkökulmasta liiketoiminnassa ja strategisessa johtamisessa. Minua kiinnostavat uusimmat johtajuusparadigmat, sosiaalinen ja startup-yrittäjyys, arvostava kehittäminen, arvostava älykkyys ja taidepohjaiset menetelmät kestävyysmuutoksessa. Kolmanneksi olen viime vuosina tutkinut verkottunutta strategista johtamista innovatiivisilla kehkeytyvillä markkinoilla kuten kiertotaloudessa ja yksilöllistetyssä terveydessä. Työssäni minua kiehtoo asioiden pohtiminen ja ymmärryksen syventäminen yhteiskunnan ja liiketoiminnan ilmiöistä ja mahdollisuus tehdä työtä yhdessä muiden pohtimisesta innostuneiden kanssa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Kauppatieteiden laitos

Sähköposti

hanna.lehtimaki@uef.fi

Puhelin

050 573 2742

Avainsanat

Opetustehtävät

Innovaatiokulttuurit
Innovaatiojohtamisen tutkimus
Corporate Governance and Social Responsibility
Pro gradu tutkielmaohjaus
Väitöskirjaohjaus
Post Doc -ohjaus

Yhteiskunnalliset tehtävät

Hallituksen jäsen, LähiTapiola Pirkanmaa, (2014-)
Hallituksen jäsen, Varala Urheiluopisto, (2011-2019)
Ohjelmakoordinaattori, Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen -ohjelma -LIITO, Tekes, tehtävänä tutkijoiden ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen (1.11.2007–31.12.2011)

Tutkimusryhmät ja -projektit

UEF Tutkimusyhteisö, varaPI, Minerals Energy and Circular Economy in Sustainability Transitions
Konsortion VaraPI, UEF osahankejohtaja, “Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin”, UEF, Strateginen tutkimusneuvosto, Suomen Akatemia (1.1.2019-31.12.2020)
Osahankkeen johtaja, “Good(s) for Health: Personalized Health Services and Flexible Appropriation of Bioinformation”, (GOHE), UEF, Suomen Akatemia, (1.1.2016-31.12.2019)
Fulbright Specialist, professor Tojo Thatchenkery, George Mason University, USA, vierailu Itä-Suomen yliopistoon ja Tampereen yliopistoon, Fulbright (21.5.-3.6.2016)
Johtaja, Innovaatioempatia, UEF, Tekes, (1.11.2012-31.09.2014 )
Johtaja, “Social and Intellectual Capital in Sustainable Value Creation (Connections). Tampereen yliopisto, Tekes (1.9.2010-31.8.2012)

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Linkit

Julkaisut