Tarkenna hakuasi

Hanna  Nuutinen

Hanna Nuutinen

Yliopisto-opettaja

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

hanna.nuutinen@uef.fi | 050 526 2628

Olen ohjauksen ja erityisen tuen asiantuntija ja pedagogi, jonka ydinosaaminen kytkeytyy yksilö- ja pienryhmiin liittyviin ohjausprosesseihin sekä ohjausvuorovaikutuksen ja sosiaalisten tekijöiden erilaisiin ilmiöihin ja vaikutukseen ohjauksessa. Työskentelen opinto- ja uraohjauksen koulutuksessa yliopisto-opettajana, jossa opetan perustutkinto-opiskelijoita em. teemoista sekä ohjaan harjoitteluja.

Väitöskirjatutkimuksessani tutkin lukiolaisnuorten uramuuntuvuutta ja siihen kytkeytyviä käsityksiä omista taidoistaan ja itsetuntemuksesta (eli käyttäytymis- ja tunnevahvuuksista).  Kvantitatiivisessa tutkimuksessani selvitän millaista roolia sosiaaliset tekijät ja eronteot näyttelevät nuorten uramuuntuvuudessa sekä käsityksissä käyttäytymis- ja tunnevahvuuksista.

Ennen yliopistouraani työskentelin opinto- ja uraohjauksen sekä erityisen tuen erilaisissa opetus- ja kehittämistehtävissä yli kymmenen vuoden ajan niin toisella asteella, perusasteella kuin erilaisissa hankkeissa. Itä-Suomen yliopistossa olen ollut mukana sekä Suuntaa LukiOpolulle! tutkimus- ja kehittämishankkeessa että Ohjausosaamista yhteistyössä – hankkeessa. Hankkeissa olen vastannut hankkeen kehittämistyöstä sekä ollut vastuullisena henkilönä keräämässä ja tuottamassa hankkeiden tutkimusaineistoa kouluttajan ja tutkijan rooleissa.

Julkaisut

1/1 kappaletta