HANNA NUUTINEN

Projektitutkija

Työskentelen opinto-ja uraohjauksen koulutuksessa yliopisto-opettajana, jossa teen tällä hetkellä 100% hanketyötä. Suuntaa LukiOpolulle! -tutkimus- ja kehittämishankkeessa vastaan hankkeen kehittämistyöstä, jossa kehitetään lakimuutoksen edellyttämiä, uusia koko koulun ohjauksellisen tuen toimintamalleja sekä lisätään opinto-ohjauksen ja erityispedagogisen tuen osaamista sekä opettajakoulutuksessa että lukioissa.

Olen työskennellyt opinto-ja uraohjauksen erilaisissa opetus-ja kehittämistehtävissä yli kymmenen vuoden ajan niin toisella asteella, perusasteella kuin erilaisissa hankkeissa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena minulla on yksilö-ja pienryhmiin liittyvät ohjausprosessit.

Yhteystiedot

Organisaatio

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Ohjauksen koulutus

Sähköposti

hanna.nuutinen@uef.fi

Puhelin

050 526 2628

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

Lukiopolulta kohti korkeakouluja

Tutkimusryhmät - UEF