HANNA PARTINEN

Yliopisto-opettaja

Kirjoitan maankäyttö- ja rakennuslain alaan kuuluvaa väitöskirjaani. Väitöskirjani aiheena on suunnittelutarvealuetta koskevan sääntelyn kehittyminen.
Lisäksi toimin oikeustieteiden tohtoriohjelman sekä ympäristöoikeuden pohjoismaisen maisteriohjelman (Joint Nordic Master Programme in Environmental Law, NOMPEL) koordinaattorina.
Olen aktiivisesti mukana Oikeustieteiden opetuksen kehittämisyksikkö OSKUn toiminnassa sekä laitoksen viestintäasioista vastaavassa tiimissä. Toimin myös opetuutorina.

Oikeustieteiden tohtoriohjelma, hallinnollinen koordinaattori:


  • Hakuprosessi

  • Henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman laatiminen

  • Yleinen jatko-opintojen suorittamista ja rakennetta koskeva neuvonta

  • Opintojen hyväksilukeminen

  • Valmistuminen: tohtorin tutkinnon hakeminen


Joint Nordic Master Programme in Environmental Law (NOMPEL):

  • Hallinnollinen koordinaatio UEF:ssa

  • Opiskelijavalintaprosessi UEF:ssa

  • Yleinen opintoneuvonta

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

hanna.partinen@uef.fi

Puhelin

050 478 0055

Avainsanat

Opetustehtävät

5311005 Oikeudellisen tiedon hankinta
5311006 Perehtyminen oikeudellisiin tehtäviin
5311007 Harjoittelu juristin tehtävissä

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut