Tarkenna hakuasi

Hanna  Partinen

Hanna Partinen

Yliopisto-opettaja

Oikeustieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

hanna.partinen@uef.fi | 050 478 0055

Kirjoitan maankäyttö- ja rakennuslain alaan kuuluvaa väitöskirjaani. Väitöskirjani aiheena on suunnittelutarvealuetta koskevan sääntelyn kehittyminen.
Lisäksi toimin oikeustieteiden tohtoriohjelman koordinaattorina.
Olen aktiivisesti mukana Oikeustieteiden opetuksen kehittämisyksikkö OSKUn toiminnassa sekä laitoksen viestintäasioista vastaavassa tiimissä. Toimin myös oikeustieteiden laitoksen harjoitteluvastaavana ja opetuutorina.

Oikeustieteiden tohtoriohjelma, hallinnollinen koordinaattori:

  • Hakuprosessi
  • Henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman laatiminen
  • Yleinen jatko-opintojen suorittamista ja rakennetta koskeva neuvonta
  • Opintojen hyväksilukeminen
  • Valmistuminen: tohtorin tutkinnon hakeminen

Julkaisut

5/5 kappaletta