HANNA RISTOLAINEN

Nuorempi tutkija

Väitöskirjatutkimuksen toteuttaminen, jatko-opintojen suorittaminen sekä opetustehtävät.


Pääaineenani on sosiaalityö ja tekeillä olevan väitöskirjan aiheena on sosiaalipalveluiden vaikuttavuuden arviointi. Aihetta tarkastellaan erityisesti metodologisesta näkökulmasta ja tavoitteena on tuottaa tietoa sosiaalipalveluissa käytettävien työmenetelmien vaikuttavuuden arvioinnin edistämiseksi. Asiantuntijuusalueeni ja kiinnostuksen kohteet painottuvat vaikuttavuustutkimuksen ja sosiaalityön vaikuttavuuden edistämisen lisäksi ikääntyneiden hyvinvoinnin kysymyksiin, gerontologiseen sosiaalityöhön sekä palveluohjaukseen.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden laitos

Sähköposti

hanna.ristolainen@uef.fi

Puhelin

050 439 0671

Avainsanat

Opetustehtävät

Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin -opintojakso, UEF Aducate

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Julkaisut