HANNA RISTOLAINEN

Tutkijatohtori

Tutkija Suomen Akatemian rahoittamassa SOLDEX-hankkeessa (Vanhuusiän syrjäytyminen kotihoidossa – yleisyys, merkitykset ja interventio, 2021-2025).


Valmistuin yhteiskuntatieteiden tohtoriksi 2022, pääaineena sosiaalityö. Väitöskirjassani tutkin ikäihmisille suunnattujen palveluohjausmallien vaikuttavuutta monimenetelmällisesti. Asiantuntijuusalueeni ja kiinnostuksen kohteeni painottuvat vaikuttavuustutkimuksen ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuuden edistämisen lisäksi ikääntyneiden hyvinvoinnin kysymyksiin, gerontologiseen sosiaalityöhön sekä palveluohjaukseen.Tällä hetkellä toimin post doc -tutkijana SOLDEX-hankkeessa, jossa tarkastelemme kotihoidon asiakkaiden syrjäytymisen kokemuksia. Tutkimushankkeessa toteutetaan myös monimenetelmällinen kvasikokeellinen interventiotutkimus päivätoiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatieteiden laitos

Sähköposti

hanna.ristolainen@uef.fi

Puhelin

050 439 0671

Avainsanat

Opetustehtävät

Tilastollisten menetelmien harjoituskurssi sosiaalityön opiskelijoille, UEF Yhteiskuntatieteiden laitos

Näyttöön perustuva sosiaali- ja terveydenhuolto, UEF Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

Tutkimusryhmät ja -projektit

SOLDEX (Vanhuusiän syrjäytyminen kotihoidossa – yleisyys, merkitykset ja interventio)

Tutkimusryhmät - UEF

PROJEKTIT - UEF

Julkaisut