Tarkenna hakuasi

Hanna  Ristolainen

Hanna Ristolainen

Tutkijatohtori

Tutkija Suomen Akatemian rahoittamassa SOLDEX-hankkeessa (Vanhuusiän syrjäytyminen kotihoidossa – yleisyys, merkitykset ja interventio, 2021-2025).

Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

hanna.ristolainen@uef.fi | 050 439 0671

0504390671
050 4390671
050 439 0671
+358 50 439 0671
+35850 439 0671
050 4390 671
+358 50 4390 671
+35850 4390 671
+358 50 4390671
+35850 4390671
+358504390671

Valmistuin yhteiskuntatieteiden tohtoriksi 2022, pääaineena sosiaalityö. Väitöskirjassani tutkin ikäihmisille suunnattujen palveluohjausmallien vaikuttavuutta monimenetelmällisesti. Asiantuntijuusalueeni ja kiinnostuksen kohteeni painottuvat vaikuttavuustutkimuksen ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuuden edistämisen lisäksi ikääntyneiden hyvinvoinnin kysymyksiin, gerontologiseen sosiaalityöhön sekä palveluohjaukseen.Tällä hetkellä toimin post doc -tutkijana SOLDEX-hankkeessa, jossa tarkastelemme kotihoidon asiakkaiden syrjäytymisen kokemuksia. Tutkimushankkeessa toteutetaan myös monimenetelmällinen kvasikokeellinen interventiotutkimus päivätoiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Julkaisut

14 kappaletta