Hannu  Nykänen

Hannu Nykänen

Yliopistotutkija

Aloitin koordinaattorina UEF Water tutkimusyhteisössä 2021. Aiempi työni liittyi prosesseihin jotka säätelevät orgaaniseen aineksen hajoamista, typen ja hiilen kiertoa järvisedimentissä, soissa ja kokeellisissa järjestelmissä – tämä jatkuu myös...

Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

hannu.nykanen@uef.fi | 040 355 3200

0403553200
040 3553200
040 355 3200
+358 40 355 3200
+35840 355 3200
040 3553 200
+358 40 3553 200
+35840 3553 200
+358 40 3553200
+35840 3553200
+358403553200

Työni on liittynyt metaanin, hiilidioksidin ja dityppioksidin päästöihin ja päästöjä sääteleviin prosesseihin. Myös menetelmäkehitys liittyen kaasumäärien ja pysyvien isotooppien mittaamiseen on liittynyt työhöni.
Aloitin biogeokemian tutkimusryhmässä (nykyinen BGC) vuonna 1990. Olen tutkinut Suomen soiden kasvihuonekaasupäästöjä Oriveden, Ilomantsin ja Kevon soilla. Olen osallistunut tekoaltaiden kasvihuonekaasutasetutkimuksiin sekä hankkeisiin, jotka liittyvät turpeen käyttöön. Osallistuin EU-projektiin, jossa tutkittiin kasvihuonekaasutaseita pohjoisilla soilla. Väittelin vuonna 2003 Kuopion yliopistossa liittyen kasvihuonetaseiden muutokseen ojitetuilla ja luonnontilaisilla soilla. Jatkoin kasvihuonekaasutasetutkimusta liittyen biomassan tuottamiseen ruokohelvellä. Olen työskennellyt laboraattorina Kansanterveyslaitoksella Kuopiossa liittyen juomaveden puhdistukseen. Osallistuin ympäristöriskien arviointihankkeeseen liittyen kaivosvaikutteisen järven äkilliseen happamoitumiseen. Olen ollut tutkijana ja tuntiopettajana Savonian ammattikorkeakoulussa, Kuopiossa. Keväällä 2008 liityin Jyväskylän yliopistossa tutkimusryhmään, jossa selvitettiin humusjärven ravintoverkkoa ja biogeokemiaa käyttämällä hiilen vakaita isotooppeja ja hiilidioksidin ja metaanin päästömittauksia. Akatemiatutkijana (2010 – 2015) tutkin hiilivirtojen hapettoman turpeen ja järvien sedimenteissä. Tähän liittyvä ohjaamani väitöskirja valmistui 2018. Siirryin syksyllä 2021 koordinaattoriksi UEF Water tutkimusyhteisöön. Eli toinen jalka on vedessä ja toinen edelleen tutkimuksessa.

Julkaisut

44 kappaletta