HANNU NYKäNEN

Yliopistotutkija

Aloitin koordinaattorina UEF Water tutkimusyhteisössä 2021. Aiempi työni liittyi prosesseihin jotka säätelevät orgaaniseen aineksen hajoamista, typen ja hiilen kiertoa järvisedimentissä, soissa ja kokeellisissa järjestelmissä – tämä jatkuu myös...

Työni on liittynyt metaanin, hiilidioksidin ja dityppioksidin päästöihin ja päästöjä sääteleviin prosesseihin. Myös menetelmäkehitys liittyen kaasumäärien ja pysyvien isotooppien mittaamiseen on liittynyt työhöni.
Aloitin biogeokemian tutkimusryhmässä (nykyinen BGC) vuonna 1990. Olen tutkinut Suomen soiden kasvihuonekaasupäästöjä Oriveden, Ilomantsin ja Kevon soilla. Olen osallistunut tekoaltaiden kasvihuonekaasutasetutkimuksiin sekä hankkeisiin, jotka liittyvät turpeen käyttöön. Osallistuin EU-projektiin, jossa tutkittiin kasvihuonekaasutaseita pohjoisilla soilla. Väittelin vuonna 2003 Kuopion yliopistossa liittyen kasvihuonetaseiden muutokseen ojitetuilla ja luonnontilaisilla soilla. Jatkoin kasvihuonekaasutasetutkimusta liittyen biomassan tuottamiseen ruokohelvellä. Olen työskennellyt laboraattorina Kansanterveyslaitoksella Kuopiossa liittyen juomaveden puhdistukseen. Osallistuin ympäristöriskien arviointihankkeeseen liittyen kaivosvaikutteisen järven äkilliseen happamoitumiseen. Olen ollut tutkijana ja tuntiopettajana Savonian ammattikorkeakoulussa, Kuopiossa. Keväällä 2008 liityin Jyväskylän yliopistossa tutkimusryhmään, jossa selvitettiin humusjärven ravintoverkkoa ja biogeokemiaa käyttämällä hiilen vakaita isotooppeja ja hiilidioksidin ja metaanin päästömittauksia. Akatemiatutkijana (2010 - 2015) tutkin hiilivirtojen hapettoman turpeen ja järvien sedimenteissä. Tähän liittyvä ohjaamani väitöskirja valmistui 2018. Siirryin syksyllä 2021 koordinaattoriksi UEF Wa..

Yhteystiedot

Organisaatio

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Biogeokemian tutkimusryhmä, Biogeochemistry Research Group

Sähköposti

hannu.nykanen@uef.fi

Puhelin

040 355 3200

Avainsanat

Opetustehtävät

Soihin, hiilitaseeseen ja pysyvien isotooppien käyttöön liittyvää tutkimusta.

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut