HANNU NYKäNEN

Yliopistotutkija

Hannu Nykäsen tutkimustyö liittyy kasvihuonekaasutaseisiin ja mikrobiologisiin prosesseihin, jotka säätelevät orgaaniseen aineksen hajotusta, erityisesti hapettomissa ja hapellisissa rajapinnoissa (järvet ja suot). Viimeaikaiset omat tutkimukset li..

Tutkimukseni on liittynyt hiilen ja typen kiertoihin soissa ja järvissä, myös kokeellisesti laboratorio-olosuhteissa. Työni on liittynyt metaanin, hiilidioksidin ja dityppioksidin päästöihin ja päästöjä sääteleviin prosesseihin. Myös menetelmien kehitys liittyen kaasumäärien mittaukseen ja isotooppimenetelmien käyttöön on kuulunut työhöni.
Aloitin biogeokemian tutkimusryhmässä (nykyinen BGC) vuonna 1990. Olen tutkinut Suomen soiden kasvihuonekaasupäästöjä Oriveden, Ilomantsin ja Kevon soilla. Olen osallistunut tekoaltaiden kasvihuonekaasutasetutkimuksiin sekä hankkeisiin, jotka liittyvät turpeen hyödyntämiseen. Osallistuin EU-rahoitteiseen projektiin, jossa tutkittiin kasvihuonekaasutaseita pohjoisilla soilla.
Olen työskennellyt laboraattorina Kansanterveyslaitoksella Kuopiossa liittyen juomaveden puhdistukseen. Väittelin vuonna 2003 Kuopion yliopistossa liittyen kasvihuonetaseiden muutokseen ojitetuilla ja luonnontilaisilla soilla. Jatkoin kasvihuonekaasutasetutkimusta liittyen biomassan tuottamiseen ruokohelvellä. Osallistuin ympäristöriskien arviointihankkeeseen liittyen kaivosvaikutteisen järven äkilliseen happamoitumiseen. Olen ollut tutkijana ja tuntiopettajana Savonian ammattikorkeakoulussa, Kuopiossa.
Keväällä 2008 liityin Jyväskylän yliopistossa tutkimusryhmään, jossa selvitettiin humusjärven ravintoverkkoa ja biogeokemiaa käyttämällä hiilen vakaita isotooppeja ja hiilidioksidin ja metaanin päästömittauksia. Akatemiatutkijana (2010 - 2015) tutk..

Yhteystiedot

Organisaatio

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Biogeokemian tutkimusryhmä, Biogeochemistry Research Group

Sähköposti

hannu.nykanen@uef.fi

Puhelin

040 355 3200

Avainsanat

Julkaisut

Linkit

Tiedostot