HEIDI VANJUSOV

Yliopisto-opettaja

Sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja oikeustieteiden laitoksella


Heidi Vanjusov (ent. Poikonen) (HTM, sosionomi (AMK)) on sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja ja väitöskirjatutkija. Vanjusov opettaa oikeustieteiden laitoksella sosiaalioikeutta hyvinvointioikeuden pääaineessa.

Vanjusovin tutkimukselliset intressit liittyvät heikoimmassa asemassa oleviin asiakasryhmiin ja heidän oikeuksiensa toteutumiseen. Hänen väitöstutkimuksensa aiheena on päihdehuollon asiakkaan oikeudellinen asema, erityisesti palvelujen yhdenvertaisen saavutettavuuden näkökulmasta.

Vanjusov toimii tutkijana Hyvinvointioikeuden keskuksessa ja Vaikuttavuuden talossa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

heidi.vanjusov@uef.fi

Puhelin

046 921 5510

Avainsanat

Opetustehtävät

Sosiaali- ja hallinto-oikeudellinen juridiikka erilaisilla opintojaksoilla. Hyvinvointioikeuden pääaineen opiskelijoiden ohjaus.

Opintojaksot, joilla opettajana: sosiaalihuolto-oikeus, toimeentuloturvaoikeus, päihde- ja mielenterveyshuolto-oikeus sekä hyvinvointioikeuden kandidaatin/notaarin tutkielma ja pro gradu -seminaari.

Lisäksi luentoja eri kursseilla lastensuojelua, terveydenhuoltoa, sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamista sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta käsittelevän juridiikan osalta.

Tutkimusryhmät ja -projektit

Hyvinvointioikeuden keskus, Vaikuttavuuden talo

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut