HEIDI VANJUSOV

Yliopisto-opettaja

Sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden laitoksella.

Heidi Vanjusov (ent. Poikonen) (HTM, sosionomi (AMK)) on sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja ja väitöskirjatutkija. Vanjusov opettaa oikeustieteiden laitoksella sosiaalioikeutta ja yhteiskuntatieteiden laitoksella hänen opetusvastuulla on sosiaalityön oppiaineen juridinen opetus.

Vanjusovin tutkimukselliset intressit liittyvät heikoimmassa asemassa oleviin asiakasryhmiin ja heidän oikeuksiensa toteutumiseen. Hänen väitöstutkimuksensa aiheena on päihdehuollon asiakkaan oikeudellinen asema, erityisesti palvelujen yhdenvertaisen saavutettavuuden ja sosiaali- ja terveydenhuollon kosketuspintojen näkökulmasta.

Vanjusov toimii tutkijana Hyvinvointioikeuden instituutissa ja Vaikuttavuuden talossa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

heidi.vanjusov@uef.fi

Puhelin

046 921 5510

Avainsanat

Julkaisut

Opetustehtävät

Sosiaalioikeus, sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka

Tutkimusryhmät ja -projektit

Hyvinvointioikeuden instituutti, Vaikuttavuuden talo

Linkit

Tutkimusryhmät