HEIKKI ILMAVIRTA

Kliininen opettaja

Kliininen opettaja (kliininen mikrobiologia), kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri. Tutkimustyöni kohdistuu mikrobilääkeresistenssin seurantaan ja torjuntaan Suomessa.