HEIKKI TANILA

Professori

Translationaalisen neurotieteen professori


Johdan Muistin neurobiologian tutkimusryhmää A. I. Virtanen -instituutissa. Selvitämme, millä mekanismeilla varhaiset Alzheimerin taudin solutason muutokset johtavan valikoivaan lähimuistin heikkenemiseen.

Yhteystiedot

Organisaatio

Terveystieteiden tiedekunta, A. I. Virtanen -instituutti

Sähköposti

heikki.tanila@uef.fi

Puhelin

040 355 2084

Avainsanat

Opetustehtävät

Opetan kognitiivista neurotiedettä lääketieteen opiskelijoille, käyttäytymisfarmakologiaa farmakologian opiskelijoille, neurologisten tautien mallinnusta biolääketieteen opiskelijoille sekä psykiatristen sairauksien neurobiologista perustaa psykiatriaan erikoituville lääkäreille.

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut