Tarkenna hakuasi

Helena  Eronen

Helena Eronen

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava, sisäinen tarkastaja
UEFin tutkimuseettisen toimikunnan pysyvä asiantuntija 2018 – 2025

Yleishallinto- ja lakipalvelut, Yliopistopalvelut

helena.eronen@uef.fi | 050 576 0282

Tietosuojavastaava seuraa tietosuojasääntöjen noudattamista, antaa ohjeita ja neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista, neuvoo tietosuojan vaikutustenarvioinnin tekemistä sekä valvoo sen toteutusta, toimii rekisteröityjen yhteyshenkilönä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa sekä toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteyshenkilönä ja tekee yhteistyötä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa.

Sisäinen tarkastus arvioi johtamiseen ja toimintaprosesseihin sisältyvien sisäisen valvonnan toimenpiteiden toimivuutta, riittävyyttä ja noudattamista. Sisäinen tarkastus tukee johtamisen eri tasoilla riskien hallintaa suunnittelussa, päätöksenteossa ja prosesseissa sekä suorittaa suunnitelman mukaisia tarkastuksia ja konsultoi sisäisiä asiakkaitaan tarvittaessa ja/tai sovittaessa.