Tarkenna hakuasi

Helena  Kupari

Helena Kupari

Yliopistonlehtori

uskontotiede

Teologian osasto, Filosofinen tiedekunta

helena.kupari@uef.fi | 050 564 0278

Aloitin työt Itä-Suomen yliopiston teologian osastolla elokuussa 2022. Koulutukseltani olen filosofian tohtori ja uskontotieteilijä. Väittelin Helsingin yliopistosta vuonna 2015. Vuosien 2015 ja 2022 välillä toimin tutkijatohtorina ja yliopistonlehtorin sijaisena samassa yliopistossa. Minulle on myönnetty uskontotieteen dosentin arvo Helsingin yliopistosta vuonna 2023.

Tutkimukseni sijoittuu uskontoantropologian ja uskontososiologian välimaastoon. Sisällöllisesti siinä painottuvat uskonnollisuus ja henkisyys nyky-Suomessa sekä erityisesti ortodoksikristillisyys. Tutkimukseni kohdistuu arjen elettyyn uskontoon ja sen puitteissa uskonnon ruumiillisiin, materiaalisiin ja kokemuksellisiin ulottuvuuksiin sekä uskonnollisiin käytänteisiin ja rituaaleihin. Olen kiinnostunut yksilön uskonnollisuuden pysyvyydestä ja muutoksesta, uskonnon suhteesta erilaisiin valtarakenteisiin ja intersektioihin sekä uskonnon, henkisyyden ja sekulaarin rajapinnoista yhteiskunnassa.

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullista ja hyödyntää niin kenttätyömenetelmin kerättyjä kuin kirjallisiakin aineistoja. Teoreettisia apuvälineitä olen ammentanut muun muassa kriittisestä yhteiskuntateoriasta, käytännön ja rituaaliteorioista, sosiaalisen muistin tutkimuksesta, semioottisesta antropologiasta, kääntymistutkimuksesta sekä feministisestä teoriasta.

Julkaisut

12/12 kappaletta