Tarkenna hakuasi

Heli  Mutanen

Heli Mutanen

Yliopisto-opettaja

Helin vastaa oppiaineen HOPS-ohjauksesta ja koko opintojen aikaisesta uraohjauksesta. Hän on yhtenä vastuuopettajana aikuisopettajan pedagogisissa opinnoissa ja ohjaa kandidaatintutkielmia.

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

heli.mutanen@uef.fi | 050 593 1403

Tutkimuksellisesti Helin kiinnostukset kietoutuvat nuorten aikuisten koulutus- ja työelämäpolkuihin polarisoituvasssa koulutusyhteiskunnassamme. Hän viimeistelee väitöstutkimustaan, jossa tarkastellaan koulutuksen ja työn marginaaliin asemoitujen ja aktivointitoimenpiteissä olevien nuorten aikuisten toimijuutta ja identiteettineuvotteluja  suomalaisessa koulutus- ja palkkatyöyhteikunnassa. Tutkimuksessaan hän kehittelee narratiivis-diskursiivista metodologiaa nuoriin suuntautuvassa tutkimuksessa.

Julkaisut

10/14 kappaletta