HELI PAULASTO

Yliopistonlehtori

Keskeiset tutkimus- ja opetusalat

Kielen vaihtelu ja muutos
Kielikontaktit ja monikielinen vuorovaikutus
Sosiolingvistiikka
Maailmanenglannit ja englanti globaalina kielenä
Englannin kielen opetus

Asiantuntijuus

Englanti Britannian ja Irlannin kelttiläisillä vähemmistökielialueilla
Englannin varieteettien ja maailmanenglantien rakenteellinen vaihtelu
Monikielisyys ja lingua franca -englannin käyttö suomalaisessa yhteisötaiteessa

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Vieraat kielet ja käännöstiede

Sähköposti

heli.paulasto@uef.fi

Puhelin

050 442 3319

Avainsanat

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Julkaisut