Tarkenna hakuasi

Heli  Paulasto

Heli Paulasto

Yliopistonlehtori

Yliopistonlehtori, Englannin kieli ja kulttuuri

Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

heli.paulasto@uef.fi | 050 442 3319

Olen ollut opiskelija-ajoistani saakka kiinnostunut puhekielestä, murteista ja kielikontakteista sekä englannin kielen moninaisesta vaihtelusta ja muutoksesta. Väitöskirjani kymrin kielen vaikutuksesta Walesin englannin syntaksiin valmistui vuonna 2006, ja kiinnostukseni kelttiläisten kulttuurialueiden kieliin ja murteisiin jatkuu edelleen. Teen myös korpustutkimusta englannin kontaktivarieteettien ja oppijanenglantien rakenteiden eroista ja yhteneväisyyksistä eri puolilla maailmaa. Englannin globaali vaihtelu ja monimuotoinen käyttö on tänä päivänä tärkeä osa englannin opettajien koulutusta.

Viime vuosina olen suunnannut kiinnostukseni englannin kieleen Suomessa ja sen käyttöön kielellisenä resurssina arkipäivän kielenkäyttötilanteissa, esim. itäsuomalaisessa Twitterissä tai monikielisen yhteisötaiteen kontekstissa. Tuoreimmat tutkimusavaukseni ovat vieneet minut tekemään yhteistyötä yhteiskuntatieteilijöiden kanssa ja tarkastelemaan monikielistä vuorovaikutusta ja englannin käyttöä myös muilla suomalaisen yhteiskunnan saroilla.

Keskeiset tutkimus- ja opetusalat: Kielen vaihtelu ja muutos, Kielikontaktit ja monikielinen vuorovaikutus, Sosiolingvistiikka, Maailmanenglannit ja englanti globaalina kielenä, Englannin kielen opetus, Englanti ja monikielisyys työelämässä.

Julkaisut

37/37 kappaletta