Tarkenna hakuasi

Heli  Pesonen

Heli Pesonen

Yliopisto-opettaja

Yliopisto-opettaja, Opinto- ja uraohjauksen koulutus, Ohjausosaamista yhteistyössä -hanke; https://sites.uef.fi/ohjausosaamista/; https://vanha.karelia.fi/korkeakoulustartti/

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

heli.pesonen@uef.fi | 050 526 3910

Työskentelen opinto- ja uraohjauksen koulutuksessa yliopisto-opettajana ja opetuksen sekä harjoittelujen ohjauksen lisäksi olen väitöskirjatutkija. Opetustyön ydinosaamiseni linkittyy kohtaamisen ja vuorovaikutuksen teemoihin yksilö-, pienryhmä- ja yhteisöohjauksen tasoilla yhteiskunnalliset aspektit huomioiden.

Väitöstutkimukseni aiheena on ”Tyttönä lukiossa – Kun vapauden vaade muuttuu pärjäämisen pakoksi”. Tutkimukseni kiinnostuksen kohteena on tyttöihin ja tyttöyteen sekä opiskelijuuteen liittyvät vaateet lukio-opiskelun kontekstissa. Tutkimukseni avulla pyrin tavoittamaan tyttönä olemisen reunaehtoja ja päästä syvemmälle tyttöyteen lukiossa elettynä ja rakentuvana.

Ennen yliopistouraa olen työskennellyt erilaisissa konteksteissa eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien yksilö-, ryhmänohjaus- ja opetustyössä. Ohjauksen kriittinen tarkastelu ja kehittämistyö on lähellä sydäntäni ja olen toiminut urani aikana seitsemässä eri ohjauksen tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Itä-Suomen yliopistossa olen työskennellyt asiantuntijana, kouluttajana sekä tutkijana seuraavissa ohjauksen tutkimus- ja kehittämishankkeissa: Korkeakoulustartti-hanke, Suuntaa LukiOpolulle! -hanke sekä Ohjausosaamista yhteistyössä -hanke.

Julkaisut

1/1 kappaletta