Tarkenna hakuasi

Heli  Pesonen

Heli Pesonen

Yliopisto-opettaja

Yliopisto-opettaja, Opinto -ja uraohjauksen koulutus, Ohjausosaamista yhteistyössä -hanke; https://sites.uef.fi/ohjausosaamista/; https://vanha.karelia.fi/korkeakoulustartti/

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

heli.pesonen@uef.fi | 050 526 3910

Työskentelen opinto- ja uraohjauksen koulutuksessa yliopisto-opettajana ja opetuksen sekä harjoittelujen ohjauksen lisäksi olen väitöskirjatutkija. Opetustyön ydinosaamiseni linkittyy kohtaamisen ja vuorovaikutuksen teemoihin yksilö-, pienryhmä- ja yhteisöohjauksen tasoilla yhteiskunnalliset aspektit huomioiden.

Väitöstutkimukseni aiheena on ”Tyttönä lukiossa – Kun vapauden vaade muuttuu pärjäämisen pakoksi”. Tutkimukseni kiinnostuksen kohteena on tyttöihin ja tyttöyteen sekä opiskelijuuteen liittyvät vaateet lukio-opiskelun kontekstissa. Tutkimukseni avulla pyrin tavoittamaan tyttönä olemisen reunaehtoja ja päästä syvemmälle tyttöyteen lukiossa elettynä ja rakentuvana. Narratiivisten tarinallisten teemahaastattelujen avulla pyrin ilmentämään ja jäsentämään millaisia vaateita tyttöihin kohdistuu lukio-opiskelussa, vertaisryhmiin kiinnittymisessä sekä tulevaisuuden pohdinnoissa ja kuinka he puheessaan näihin nostamiinsa vaateisiin vastaavat? Ja toisaalta millaista lukioiden todellisuutta heidän puheensa kuvaa tässä uusliberalistisessa ajassa.

Ennen yliopistouraa olen työskennellyt erilaisissa konteksteissa eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien yksilö-, ryhmänohjaus- ja opetustyössä. Ohjauksen kriittinen tarkastelu ja kehittämistyö on lähellä sydäntäni ja olen toiminut urani aikana seitsemässä eri ohjauksen tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Itä-Suomen yliopistossa olen työskennellyt asiantuntijana, kouluttajana sekä tutkijana seuraavissa ohjauksen tutkimus- ja kehittämishankkeissa: Korkeakoulustartti-hanke, Suuntaa LukiOpolulle! -hanke sekä Ohjausosaamista yhteistyössä -hanke.

Julkaisut

1/1 kappaletta